4 postawy wobec pieniędzy,  które musisz znać!

4 postawy wobec pieniędzy, które musisz znać!

Jedni wolą przez lata tkwić na bezpiecznym stanowisku doceniając uroki comiesięcznej stabilnej pensji, a inni zakładają kolejną spółkę, lawirują między odmiennymi branżami, pomnażają kapitał i pomyślnie realizują kolejne inwestycje. Są też jednak tacy, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i z niepokojem zastanawiają się czy starczy na kolejną ratę. Co odróżnia te trzy kategorie ludzi?

Negatywne wyobrażenia o bogactwie, brak wiedzy ekonomicznej a może zwyczajna niechęć do tego by osiągnąć więcej? Jak się okazało wszystkiemu winne są postawy jakimi wykazujemy się wobec pieniędzy.

Postawy wobec pieniędzy

To w jaki sposób pochodzimy do pieniędzy, na ile lekko przychodzi nam ich wydawanie i ile wysiłku i emocji  wkładamy w to, by je zdobyć w dużej mierze uzależnione jest od indywidualnych cech psychologicznych, jakie wykazujemy względem wszystkiego co związane z procesami ekonomicznymi. Z tego punktu widzenia tematykę finansową możemy rozpatrywać w kontekście tego, co psychologowie nazywają POSTAWAMIWZGLĘDEM PIENIĘDZY.   

DEFINICJA POSTAW WZGLĘDEM PIENIĘDZY:  

Całokształt czynników, sposób działania, motywów, przekonań oraz indywidualnych predyspozycji determinujących określone reakcje względem pieniędzy. Do elementy postaw możemy zaliczyć następujące komponenty:

Komponent poznawczy: wiedza na temat instrumentów finansowych, funkcji pieniędzy, ich znaczenia w obrocie gospodarczym.

Komponent emocjonalny: czyli stosunek wobec pieniędzy wyrażany za pomocą uczuć i emocji np. niechęć wobec pieniędzy, lęk przed ich utratą, fascynacja zyskiem.   

Komponent behawioralny: wszelkie formy aktywności związane z obrotem kapitału np. zarabianie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie, działalność charytatywna, zaciąganie kredytów, windykacja należności.   

 

Symbolicznie czy instrumentalnie?

Myślenie, zarabianie oraz samo posiadanie pieniędzy generuje w większości z nas ogromne emocje. Możemy je kochać lub traktować jako zło konieczne. Bez względu na to, czy są one dla nas źródłem władzy i prestiżu, czy też uważamy, że niepotrzebnie ograniczają one naszą wolność - jedno jest pewne: w kontekście symbolicznegowymiaru postawniewiele się od siebie różnimy.

Dopóki pieniądze wywołują w nas silne emocje o tyle jedziemy na tym samym wózku. Co innego, gdy pieniądze traktujemy w sposób instrumentalny a na comiesięczne wiązanie końca z końcem patrzymy w sposób chłodny i racjonalny.  Oba te światy dały się jednak połączyć w jedną spójną teorię dzielącą ludzi na 4 kategorie.

 

4 TYPY POSTAW WOBEC PIENIĘDZY
 

1. Niespokojni wielbiciele pieniędzy

Choć postrzegają je jako symbol władzy i prestiżu już na samą myśl o nich odczuwają niepokój. Są świadomi tego, że może ich kiedyś zabraknąć, dlatego wydają je w sposób ostrożny. Skupiają sie na planowaniu wydatków, posługują się gotówką, a do jakichkolwiek zobowiązań finansowych mają awersję.   

2. Negujący znaczenie pieniędzy

Są przekonani, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła i niepowodzeń. W kwestiach finansowych nie pozwalają sobie na spontaniczność, a tym bardziej nie wykazują się sumiennością. Podobnie jak ich  poprzednicy nie podejmują zobowiązań finansowych. Jeżeli już to czynią, to nie spieszą się z ich spłatą. W końcu pieniądze nie są dla nich miarą żadnej wartości.   

3. Niezaangażowani hedoniści

Kwestie finansowe nie spędzają im snu z powiek, bo zwyczajnie się nimi nie przejmują. Wychodzą z założenia, że pieniądze nie świadczą o ich sukcesie, a tym bardziej szczęścia nie dają. To właśnie z tego powodu tak łatwo je wydają i niezbyt dokładnie kontrolują. Chętnie korzystają z bezgotówkowych form płatności i często zaciągają zobowiązania finansowe. Pracują i dobrze zarabiają, więc na wiele mogą sobie pozwolić.

4. Refleksyjni zarządcy

W sposób sumienny i ugodowy zarządzają swoimi zasobami, efektywnie wykorzystują czas i konsekwentnie realizują postawione sobie cele. Do finansów podchodzą racjonalnie, a pieniądze traktują jako narzędzie do ich realizacji. Są przy tym wrażliwi na problemy innych i cenią stabilizację.

 

Do której grupy możecie się zaliczyć?