PIT 36 czy PIT 38?

PIT 36 czy PIT 38?

Według organów skarbowych możliwe są przynajmniej dwa sposoby rozliczenia w ramach podatku dochodowego (PIT): za pomocą PIT 38 i PIT 36.

Opinie na temat właściwej deklaracji są jednak różne a same urzędy skarbowe nie są zgodne co do tego do której grupy należy zakwalifikować zysk z pożyczek społecznościowych. Z uwagi na to, że nie ma jednoznacznej wykładni, która nakładałaby obowiązek trzymania się jednej z tych form, ostateczna decyzja pozostaje więc po stronie Inwestorów.

Ze swojej strony sugerujemy złożenie formularza PIT-38 oraz ewentualne skontaktowanie się z właściwym urzędem skarbowym.