Polityka prywatności

Polityka Prywatności 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w ramach Platformy Obrotu Wierzytelnościami Rockefeller (serwisu rockefeller.com.pl).

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Look Pożyczka Sp. z o.o. z/s w Częstochowie przy ul. Worcella 16A, KRS: 394817, NIP: 5732835416.

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, zaś każdorazowo Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy z Użytkownikiem. 

4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

- poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach przez Użytkownika, podczas rejestracji Konta Użytkownika w ramach serwisu rockefeller.com.pl;

- poprzez gromadzenie plików “cookies”.

5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy przepisy te, oraz przepisy innych obowiązujących ustaw przewidują konieczność udostępnienia takich danych odpowiednim organom i służbom państwowym. 

6. Do danych podanych podczas rejestracji w serwisie rockefeller.com.pl przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i ich sprostowania, a także do ich uzupełnienia lub wniesienia żądania do czasowego lub stałego zaprzestania ich przetwarzania. 

7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w procesie rejestracji jest co do zasady dobrowolne, jednakże niepodanie w procesie rejestracji prawdziwych lub pełnych danych, uniemożliwi założenie Konta Użytkownika, a także wykorzystanie pełnej funkcjonalności serwisu rockefeller.com.pl.